Перерахунок пенсій

Перерахунок пенсій

З травня поточного року в Україні змінено розмір прожиткового мінімуму. Зокрема для осіб, що втратили працездатність, він підвищився з 1247 до 1312 гривень. У зв'язку з цим зросли й розміри пенсій та виплат, що визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму

Так, за наявності повного страхового стажу – 20 років – для жінок і 25 років – для чоловіків, яким пенсію призначено до 1 жовтня 2011 року та які після цієї дати не здійснювали перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та відповідно – 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків, яким пенсію призначено після 1 жовтня 2011 року чи до цієї дати, але з годом їм здійснено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, у разі якщо розмір пенсій не досягає мінімального розміру встановлюється доплата до рівня прожиткового розміру, визначеного для осіб, що втратили працездатність.

Якщо ж особа не набула повного страхового стажу, то розмір її пенсії визначають пропор­ційно до наявного стажу, виходячи з зазначе­ного прожиткового мінімуму.

У випадку, коли особа має страховий стаж більше повного, то до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж, яка визначаться виходячи з розміру пенсії, обчисленої з урахуванням набутого стажу та заробітку, але не більше ніж із розміру мінімальної пенсії за віком, який встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездат­ність.

Якщо розмір пенсії особи, не пере­вищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили пра­цездатність, доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням розміру пенсії особи.

Перерахунок мінімального розміру пен­сії та доплати за понаднормовий стаж проводиться лише пенсіонерам, які не працюють.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 якщо щомісяч­ний розмір, зокрема, пенсійних виплат (з ура­хуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встано­влених законодавством, крім пенсій за осо­бливі заслуги перед Україною та доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає в інвалідів прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію у зв'язку з втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім'ї – 100 відсотків, на двох – 120 відсотків, на трьох і більше – 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допо­мога до пенсії в сумі, якої не вистачає до заз­начених розмірів (далі – державна адресна допомога).

Вищезазначеній категорії осіб державну адресну допомогу до пенсії встановлено виходячи з прожиткового мінімуму – 1312 гривен незалежно від факту роботи пенсіонера.

Крім того, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездат­ність (1312 грн.), обчислено розміри підви­щень до пенсій ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань, пенсію за особли­ві заслуги перед Україною, державну соціаль­ну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для інвалідів – військовослужбовців, мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлю­ється надбавка в розмірі 10 відсотків затвер­дженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 1 травня становить 1624 грн., а отже розмір надбавки до пенсії почесним донорам Украї­ни з травня поточного року зріс з 154,40 до 162,40 гривень.

З 1 травня 2017 року залишаться без змін розміри підвищень та доплат, які встановлено в абсолютній величині, а не у відсотках прожиткового мінімуму, а саме підвищення дітям війни (66,43 грн) та членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (398,58 грн), компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (113,88 грн.) та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю (постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 112).

Загальний розмір пенсії може не змінитись у громадян, у складі пенсійної виплати яких є фіксована індексація. Якщо з 1 травня 2017 року підвищення призначеного розміру пенсії менше суми фіксованої індексації, то на суму підвищення пенсії здійснюється зменшення суми фіксованої індексації. 

Джерело http://ntm.net.ua

Читати попередню

ПО «Оскар»: уверенные шаги в будущее

Читать наступну

Таких танцоров еще надо поискать в Украине

Останні новини

Каталог підприємств Нікополя

+ Додати підприємство