Військова служба за контрактом

Військова служба за контрактом
Картинка к: Військова служба за контрактом

Грошове забезпечення військовослужбовця На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 7 000 грн. на місяць (залежить від займаної посади, військового звання, вислуги років, кваліфікації). 


Додатково:

Винагорода за участь в АТО Військовослужбовцям, які несуть службу на лінії бойового зіткнення, виплачують грошову винагороду за участь в АТО у сумі 7500 гривень, в інших місцях дислокації в межах визначеної зони проведення воєнного конфлікту (антитерористичної операції) — 3500 гривень.

Одноразова грошова допомога при підписанні контракту Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:

 • особам рядового складу вісім мінімальних заробітних плат;
 • особам сержантського і старшинського складу - дев’ять мінімальних заробітних плат,
 • особам офіцерського складу десять мінімальних заробітних плат - (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.15 .№ 406).

            

Згідно Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, затвердженої Наказом Міністерства оборони України від 10.02.2016 р. № 67, зі змінами відповідно до Наказу Міністерства оборони України від 06.05.2017 №258

Виплата винагороди зберігається на час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

Можливість кар’єрного зростання та отримання надбавки за професійну майстерність

Можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту.
Можливість взяти участь у миротворчих операціях та інших заходах міжнародного військового співробітництва.

Медичне забезпечення 

 • Безоплатне користування закладами охорони здоров’я Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань.
 • Першочергове безоплатне медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація, зубопротезування, придбання ліків за рецептами, забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами.
 • Можливість кар’єрного зростання та отримання надбавки за професійну майстерність
 • Можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту.
 • Можливість взяти участь у миротворчих операціях та інших заходах міжнародного військового співробітництва.


Забезпечення житлом 

 • Першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
 • Право на безоплатне отримання у власність займаного ними та членами їх сімей житла незалежно від розміру його загальної площі в будинках державного житлового фонду.
 • Грошова компенсація за належне житло.

У зв’язку з тим, що будівництво нових осель просувається низькими темпами, і отримання житла відповідно уповільнюється, для зручності військовослужбовців був запропонований альтернативний варіант: отримання грошової компенсації за належне бійцям житло, підставою для чого став «Порядок визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення», затверджений Постановою КМУ від 2 вересня 2015 р. № 728. Так, грошова компенсація для військовослужбовця може складати близько 218 тис. грн., а для родини, наприклад, з трьох чоловік - більше 364,4 тис. грн.

Для отримання зазначеної компенсації, а також переліку необхідних документів, потрібно звернутись до житлових комісій, на обліку яких знаходиться військовослужбовець та члени його сім'ї.

 • 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги). 

Щорічна відпустка Мінімальна щорічна відпустка контрактника складає 30 днів і відповідає терміну відпусток для офіцерського складу. В подальшому, в залежності від вислуги років термін відпустки збільшується до 35 та 40 днів відпочинку. Разом з цим Міністерство оборони України пропонує провести дні відпустки цікаво та корисно: відвідувати товариства мисливців та рибалок, займатися спортом чи відпочити разом із родиною в одному з чисельних військових санаторіїв.

У разі відбуття в щорічну чергову відпустку виплачується грошова допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення;

Реабілітація в військових санаторіях Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України й інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам військової служби та членам їх сімей з пільговою оплатою вартості путівок, але не більше одного разу на рік.

Безоплатний проїзд у межах України один раз на рік залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягу або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку;

Право на безкоштовну освіту Після завершення першого контракту (у тому числі 6-ти місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність) - (пункт 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України).

Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а в разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями в цих навчальних закладах - в інших вищих навчальних закладах.

Пенсійне забезпечення та пільги Отримання права на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в інших силових органах.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримали пенсію у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізації до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення з військової служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на військову службу до дня демобілізації або звільнення (ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Строки укладання контракту

Перший контракт

 • 3 роки - з особами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу;
 • 5 років - з особами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади сержантського і старшинського складу;

Строк контракту обчислюється повними роками.

Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

6-ти місячний контракт
Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється 6 місяців.

Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк 6 місяців.

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію, дія таких контрактів припиняється достроково (ст. 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»).

У разі виникнення кризової ситуації Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує, національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.
Вимоги до кандидатів на контрактну службу

На військову службу за контрактом можуть прийматися громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, а саме:

 • особи рядовою складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,
 • особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту,
 • військовозобов'язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки із відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.


На сьогодні, під час дії особливого періоду, граничний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов'язаних у запасі (ст. 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).


Для оформлення контракту або за довідками звертайтеся до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21

Джерело http://city-nikopol.com.ua

Читати попередню

Злочинність серед неповнолітніх на території м. Нікополь

Читать наступну

У Нікополі відкрили оновлений Центр обслуговування клієнтів ДТЕК Дніпрообленерго

Останні новини

Каталог підприємств Нікополя

+ Додати підприємство